Cestovní náhrady - zaměstnanec

Plné znění otázky

Zaměstnanec jede na zahraniční pracovní cestu. Cesta z Prahy (místo pracoviště) na hranice trvá cca 1,5 hod. Např. vyrazí v 9:30 hod. z Prahy, hranice CZ/SRN překročí v 11:00 hod., dále pokračuje na místo určení. Vrací se následující den. V 16:30 hod. odjíždí z Dusseldorfu, v 00:15 h je na hranicích SRN/CZ a v 1:30 přijíždí do Prahy. Jak správně postupovat při výpočtu úhrady stravného? Hodiny, které zaměstnanec strávil na cestě na hranice v rámci ČR, se započítávají do hodin strávených v zahraničí? Nebo se vychází z tuzemských sazeb, a jelikož nepřekročila doba cesty v ČR 5 hod., tak nemá právo na nic? Jak přesně postupovat (v rámci výše uvedené cesty) při výpočtu stravného a přesné určení, kdy, proč a na co má zaměstnanec nárok?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Daňové aktuality
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady 2023
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Automobil v pracovněprávních vztazích
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU

Související otázky a odpovědi

Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Zahraniční stravné
Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ
Krácení stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady - denní kurs
Stravné pro Polsko
Zahraniční stravné u podnikatele
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Stravné při přestupu na letišti
Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Výpočet stravného
Náhrada výdajů při pracovní cestě
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs
Drobné svačiny na zahraniční pracovní cestě placené firemní kartou
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Home office a stravenky
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce