Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě

Plné znění otázky

Zaměstananec byl vyslán na zahraniční pracovní cestu na Slovensko. Doba strávená na Slovensku činila 5 hodin-nárok na stavné vnikl ve výši EUR 11,66. Zaměstnavatel proplácí stravné v měně EUR. Může nárok na výplatu staravého zaokrouhlit na EUR 12 nebo musí proplatit částku přesně, tj. EUR 11,66? Je možné vyplatit EUR 11 v měně EUR a 0,66 EUR přepočíst kurzem ČNB platným v den nástupu na zahraniční pracovní cestu a 0,66 EUR po přepočtu na koruny vyplatit v korunách?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výpočet mzdy
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Daňové aktuality
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady 2023
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Určení základní sazby zahraničního stravného
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem

Související otázky a odpovědi

Prodej bytu spojené osobě
Pracovní doba
Doplňující otázka k dotazu ID č. 13157 (12802) - Dohoda o provedení práce
Stravné při přestupu na letišti
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Poskytnutí stálé zálohy zaměstnancům
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Cestovní náhrady - denní kurs
Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs
Neposkytování záloh a vyplácení zahraničních cestovních náhrad v korunách
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Cestovní náhrady - několikadenní zahraniční pracovní cesta
Určení země na zahraniční pracovní cestě při letecké přepravě
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Náklady na stravování při pracovní cestě
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Cestovní náhrady
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku

Související předpisy

§ 183, 184 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce