Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem

Plné znění otázky

Zaměstnanec létá na pracovní cesty do Číny, kde je časový posun 7 hodin. Myslíme si správně, že § 170 zákoníku práce časová pásma neřeší a výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Protože situaci, kdy z důvodu překonání více časových pásem bude kalendářní den delší než 24 hodin, zákon neřeší, bude tak příslušet stravné v závislosti na době strávené v zahraničí dle vyhlášky č. 366/2016 Sb. Nebo je to jinak a mají se časové posuny při výpočtu hodin strávených v zahraničí zohledňovat?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Cestovní náhrady v roce 2020
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Určení základní sazby zahraničního stravného
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Daňové aktuality
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady 2023
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Tuzemské stravné u OSVČ
Cestovní náhrady
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Stravné - cestovní náhrady
Výpočet stravného
Přerušení pracovní cesty
Strava při LVK
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Krácení stravného při pracovní cestě
Stravenka a stravné
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Stravné pro Polsko
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Stravné při přestupu na letišti
Paušalizace cestovních náhrad
Pracovní oběd na služební cestě a diety

Související předpisy

§ 154, 170 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
366/2016 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017