Náhrada výdajů při pracovní cestě

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec vyjel na zahraniční pracovní cestu, byl vybaven zálohou ve výši stravného a nákladů na ubytování. Při plnění pracovního úkolu zjistil, že neočekávaně potřebuje náhradní díl, který si v dané zemi zakoupil a uhradil soukromou platební kartou, protože neměl jinou možnost. Po příjezdu předložil fakturu za nákup. Fakturu zadávám do účetnictví ve valutě s přepočtem ČNB střed ke dni uskutečnění plnění. Jeho banka mu však strhne částku za "prodej" valuty, tedy vyšší, než máme zaúčtováno. V jaké výši mu bude vyplacena náhrada za nakoupený náhradní díl? V částce, kterou vykazuji v účetnictví, nebo částce, která mu byla stržena z jeho účtu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Cestovní náhrady v roce 2020
Určení základní sazby zahraničního stravného
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady v roce 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Cestovní náhrady v roce 2021
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady 2023
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Daňové aktuality
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady
Stravné při přestupu na letišti
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Výpočet stravného
Ztracený doklad
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Krácení stravného při pracovní cestě
Stravenka a stravné
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Tuzemské stravné u OSVČ
Stravné pro Polsko
Použití soukromého vozidla zaměstnance
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Pracovní oběd na služební cestě a diety

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce