Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs

Plné znění otázky

Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu do Německa. Na cestu nebyla poskytnuta záloha. V Německu si vyměnil českou měnu za eura, k výměně doložil kurs ze směnárny. Hotel platil soukromou platební kartou, platbu resp. kurs doložil výpisem kartové transakce. V § 187 ZP je stanoveno, že „při poskytování cestovních náhrad, na které nebyla poskytnuta záloha, se přiměřeně použije § 183. Po návratu bude zaměstnanec vyúčtovávat CP dle dohody v české měně, přičemž budou použity kursy takto:

  • stravné kursem ČNB platným v den zahájení cesty,
  • hotel doloženým výpisem z banky (kartové transakce),
  • ostatní vedlejší výdaje doloženým kursem se směnárny.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady v roce 2020
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Zahraniční pracovní cesty
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přerušení pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady jednatelů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Určení základní sazby zahraničního stravného
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady 2023

Související otázky a odpovědi

Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Cestovní náhrady - denní kurs
Cestovní náhrady
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Stravné při přestupu na letišti
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Stravné - cestovní náhrady
Cestovní náhrady jednatele
Přerušení pracovní cesty
Cestovní náhrady - dlouhodobý pronájem bytu
Náklady na stravování při pracovní cestě
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty
Cestovné jednatele
Krácení stravného - zahraniční cesta

Související předpisy

§ 183, 184 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce