Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě

Plné znění otázky

Dobrý den, zaměstnanci cestovali na zahraniční pracovní cestu do Švýcarska. Ubytování měli sjednané ve Francii. Cesta trvala 5 dní s tím, že cestovali do Švýcarska letecky a poté každý večer jezdili na ubytování do Francie a ráno opět do Švýcarska na semináře a takto každý den. Výjimečně cestovali i přes den. Důvod ubytování ve Francii byl s ohledem na cenu ubytování a hotel s ubytováním byl ihned za hranicemi, tak jako hotel, kde byl seminář. prosím, jak se bude uznávat stravné a kapesné - sazbou které země? vyhodnocuje se každý den zvlášť, nebo se sečtou všechny časy za celou cestu? Nyní to vychází tak, že první a poslední den byli v ten den nejdéle ve Švýcarsku, druhý - čtvrtý ve Francii. pokud ale sečteme všechny hodiny, tak to vychází velice těsně (rozdíl cca dvou hodin), kdy trávili více času ve Švýcarsku (cca 45 hodin, 43 hodin). 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady v roce 2020
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Zahraniční pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Určení základní sazby zahraničního stravného
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady 2023
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Cestovní náhrady jednatelů

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady
Stravné při přestupu na letišti
Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs
Stravné - cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty
Cestovní náhrady - dlouhodobý pronájem bytu
Náklady na stravování při pracovní cestě
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty
Cestovní náhrady jednatele
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Cestovní náhrady - denní kurs
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den

Související předpisy

§ 170 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce