Cestovní náhrady - denní kurs

Plné znění otázky

Společnost s. r. o. bude zavádět program pro zpracování cestovních příkazů. Zaměstnanci (obchodníci cestující velmi často po světě, mají minimálně 10 pracovních cest měsíčně) budou v průběhu měsíce vkládat do programu sami své pracovní cesty a účtenky z pracovních cest, každý zaměstnanec má firemní platební kartou s uvedením svého jména a zaměstnavatele, 90 % cestovních výdajů hradí touto firemní kartou, ale vždy jsou mu dopláceny diety přepočtené na CZK (nikdy se nevyplácí záloha, za vyplacenou zálohu se považuje poskytnutí platební karty, zároveň ale zaměstnanci nikdy přes platební kartou nevybírají hotovost). Jednou měsíčně výkaz uzavřou a měsíční výkaz bude automaticky zaúčtován do účetnictví a bude jim vyplacen doplatek, tj. náklady které nebyly hrazeny firemní platební kartou. Problémem programu je, že může být použit pouze jeden kurs pro všechno, tj. v tomto kursu bude výkaz účtován a ze stejného bude vznikat doplatek zaměstnanci. Program nabízí pevný kurs nebo denní kurs Čnb nebo ECB. Rozhodně nejde používat kurs ze dne zahájení cesty nebo vyplacení zálohy, není v silách zaměstnanců v množství cest a dokladů toto po nich požadovat. Je možné používat denní kurs? Myslím, že v rámci možností by to bylo nejlepší řešení. Tento program bude fungovat cca v 20 zemích, nikde s denním kursem nemají problém. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Daňové aktuality
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Cestovní náhrady jednatelů
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě

Související otázky a odpovědi

Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutím pojistného)
Příjmy ze závislé činnosti v ČR a DPP na Slovensku
Lékařská prohlídka zaměstnance
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Cestovní náhrady
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Stravné - cestovní náhrady
Cestovní náhrady jednatele
Přerušení pracovní cesty
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Cestovní náhrady - dlouhodobý pronájem bytu
Cestovné jednatele
Krácení stravného - zahraniční cesta
Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty

Související předpisy

§ 183.2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce