Výpočet stravného

Plné znění otázky

Pohybujeme se v podnikatelské sféře. Náš zaměstnanec jel vyzvednout návštěvu na letiště do Vídně. Během cesty jel 1 hodinu na hranice (z Brna) 2,5 hodiny byl v Rakousku a z hranic na firmu opět 1 hodiny. Vše stihl během pracovní doby. Celková doba jízdy je 4,5 hodiny. Dle mého názoru nemá nárok na žádné stravné. Je to tak?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Cestovní náhrady v roce 2021
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Cestovní náhrady v roce 2022
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Zahraniční pracovní cesty
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady 2023
Automobil v pracovněprávních vztazích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Krácení stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Tuzemské stravné u OSVČ
Stravné pro Polsko
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Stravenka a stravné
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Cestovní náhrady
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Stravné při přestupu na letišti
Stravné - cestovní náhrady
Oběd s obchodním partnerem a diety

Související předpisy

§ 170 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
366/2016 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017