Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ

Plné znění otázky

OSVČ podnikající na základě ŽL s bydlištěm (sídlem) v ČR dlouhodobě pracuje v Německu (domů jezdí jen na víkend 2x měsíčně) a práce fakturuje německému zákazníkovi. Jsou daňově uznatelné výdaje na ubytování a zahraniční stravné s kapesným?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Daňové aktuality
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Zahraniční pracovní cesty
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Cestovní náhrady 2023
Určení základní sazby zahraničního stravného
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Automobil v pracovněprávních vztazích
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm

Související otázky a odpovědi

Vyúčtování daně ze závislé činnosti, příloha nerezidenti, povinnost zjišťování daňového domicilu zaměstnavatelem
Insolvence
Nárok na dovolenou
Občerstvení na pracovních cestách
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Kdy vydávat stravenky?
Práce přesčas o víkendu a stravné
Stravenkový paušál a práce ve svátek
Krácení stravného při pracovní cestě
Cestovní náhrady
Cestovní náhrady - denní kurs
Tuzemské stravné u OSVČ
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Zahraniční stravné u podnikatele
Cestovní náhrady
Strava při LVK
Krácení cestovních náhrad
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den

Související předpisy

§ 170 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 24.1.k) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů