Krácení dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnanec je nemocen od 23. 8. 2017, tedy 89 pracovních dnů, nepočítala jsem do toho státní svátky. Takže nebudu krátit dovolenou. Zaměstnanec je nemocen i nadále v roce 2018, ale ten budu posuzovat samostatně. Je můj závěr správný?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Otázky a odpovědi k dovolené
Nová právní úprava dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená a svátek
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Návrat zaměstnance z vysoce rizikové země (covid-19)
Krácení dovolené
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Krácení dovolené za nemoc
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Dovolená po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou při dočasné pracovní neschopnosti
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou
Krácení dovolené
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dovolená
Nárok na dovolenou

Související předpisy

§ 212, 223, 348 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce