Nárok na dovolenou

Plné znění otázky

Zaměstnanec je v pracovním poměru celý kalendářní rok, vznikne mu tedy nárok na dovolenou za kalendářní rok (20 dnů). Během roku odpracuje nepravidelně 50 dnů (v průměru 4 - 5 dnů v měsíci). Bude mít nárok na 20 dnů dovolené, proplacené podle průměrné délky směny cca 2 hod./den?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Nárok na dovolenou
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená a svátek

Související otázky a odpovědi

Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců
Krácení dovolené a ošetřovné
Odpočty na dítě, které studovalo a již v červnu dovršilo 26 let.
Pronájem služebního bytu zaměstnanci
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Dovolená 2021
Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2021
Čerpání dovolené v roce 2021
Výpočet dovolené v roce 2021
Nárok na dovolenou
Dovolená ve svátek
Převod dovolené z roku 2020 se změnou týdenní pracovní doby
Dovolená od roku 2021 - výpočet nároku
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Dovolená
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Práce na směny - dovolená
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Nárok na dovolenou

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce