Krácení dovolené

Plné znění otázky

Nárok na dovoelnou u nás je 25 dnů za rok. Pracovní poměr od 1. 1. 2017 do 16. 10. 2017, nemoc od 18. 4. a dosud trvá. Kolik dnů budu krátit z důvodu nemoci? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Otázky a odpovědi k dovolené
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Jak správně zkrátit dovolenou
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Ošetřovné
Krácení dovolené a ošetřovné
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Okamžité zrušení pracovního poměru
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Žena na další mateřské dovolené
Nárok na řádnou dovolenou
Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
Náhrada mzdy během DPN
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
DPČ a nemoc
Nemocenská a rodičovská dovolená .

Související předpisy

§ 211- 233 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce