Nárok na dovolenou

Plné znění otázky

Zaměstnanec má pracovní smlouvu od 1. 7. 2016. V lednu 2017 odpracoval 21 směn a v únoru 2017 odpracoval 7 směn. Od 10. 2. 2017 je nepřetržitě na dočasné pracovní neschopnosti. Jaký je jeho nárok na dovolenou v roce 2017?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Dovolená od 1. 1. 2021
Dovolená a svátek
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou

Související otázky a odpovědi

Návrat zaměstnance z vysoce rizikové země (covid-19)
Krácení dovolené
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Krácení dovolené za nemoc
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Dovolená po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou při dočasné pracovní neschopnosti
Krácení dovolené
Krácení dovolené
Krácení dovolené
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dovolená
Nárok na dovolenou

Související předpisy

§ 212-216 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce