Krácení dovolené

Plné znění otázky

S. r. o. má dva zaměstnance, kteří byli v roce 2017 dlouhodobě nemocní. První zaměstnanec pracuje 3 hodiny denně a byl nemocen od 1. 1. - 30. 4. 2017 a pak od 22. 9. do 31. 12. 2017. První neschopenka trvala 85 pracovních dnů a druhá trvala 70 dní. Takže celková délka neschopnosti je 155 dní, budu krátit o 5 dní dovolenou nebo se bere každá neschopnost zvlášť a v tom případě je to bez krácení? Druhý zaměstnanec měl pracovní neschopnost od 12. 6. - 31. 12. 2017, takže 145 dnů a krácení rovněž o 5 dnů? Druhému zaměstnanci k 12. 6. 2017 zbývají 3 dny dovolené, dělá na 8hodinovou pracovní dobu. Bude mít přečerpanou dovolenou 2 dny, jak prosím vyřešit a na který účet zaúčtovat?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Otázky a odpovědi k dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Nová právní úprava dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené
Krácení dovolené za nemoc
Dovolená po mateřské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Návrat zaměstnance z vysoce rizikové země (covid-19)
Výpočet dovolené
Krácení dovolené
Dovolená
Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci
Dovolená
Výpočet dovolené za odpracované dny
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou
Změna úvazku a dovolená
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného

Související předpisy

§ 222, 223 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce