Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm

Vydáno: 12 minut čtení

Zaměstnanec má nárok na cestovní náhrady stanovené zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (dále též „ZP“ nebo „zákoník práce“), v případech, které jsou vymezeny v ust. § 152, mimo jiné také pokud z pracovních důvodů opustí místo výkonu práce nebo místo pravidelného pracoviště. Tato místa však nejsou totožná a z toho důvodu je potřebné je nezaměňovat. V následujícím textu si tuto problematiku připomeneme na příkladech, na odpovědích na související dotazy, ale také na související judikatuře.

1. Místo výkonu práce

Místo výkonu práce je v souladu s ust. § 34 odst. 1 písm. b) ZP jednou z povinných náležitostí pracovní smlouvy. Jedná se o významné ujednání, neboť je jím určen rozsah dispozičního oprávnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci z hlediska místa, kde je zaměstnanec povinen pro zaměstnavatele podle jeho pokynů vykonávat práci. Sjednání místa výkonu práce je důležité také z hlediska nástupu zaměstnance na pracovní cestu. V souladu s ust. § 42 odst. 1 ZP se „…pracovní cestou rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce“. Z citovaného ustanovení vyplývá, že pokud zaměstnanec z pracovních důvodů opustí místo výkonu práce, je na pracovní cestě s nárokem na cestovní náhrady. Rozsah místa výkonu práce není nijak omezen, záleží tedy na zaměstnanci a na zaměstnavateli, jak toto místo v pracovní smlouvě sjednají.

Místo výkonu práce lze sjednat „široce“ např. v rozsahu kraje nebo jej lze sjednat pro několik míst. Šířeji bude místo výkonu práce sjednáno v případech, kdy lze předpokládat, že zaměstnanec bude v takto šířeji vymezeném místě vykonávat práci (např stavební dělník, obchodní zástupce apod.). V případě sjednání více míst výkonu práce rozhodne zaměstnavatel, ve kterém místě bude zaměstnanec v konkrétní den sjednanou práci vykonávat. Viz

Související dokumenty

Související pracovní situace

Druh a místo výkonu práce
Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související články

Home office ze zahraničí a jeho úskalí
Cestovní náhrady v roce 2022
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Daňové aktuality
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Cestovní náhrady při použití jiného než služebního vozidla
Příprava zákona o zahraniční službě
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018

Související otázky a odpovědi

Práce z domova - místo výkonu práce
Cestovní náhrady
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Cestovné
Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje
Místo výkonu práce a tuzemské služební cesty
Cestovní náhrady - pravidelné pracoviště / místo výkonu práce
Krácení cestovních náhrad
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Cestovní náhrady
Přepočet cizí měny u cestovních náhrad
Parkovné a cestovní příkaz
Technický průkaz bez konkrétního údaje o průměrné spotřebě
Paušalizace cestovních náhrad
Cestovní náhrady - neúspěšných uchazečů o zaměstnání
Cestovní náhrady
Proplácení služebních jízd soukromými vozidly
Platit cesťáky paušálně nebo dle skutečnosti?
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Tuzemské cestovní náhrady vyplácené v cizí měně