Stravenkový paušál a práce ve svátek

Plné znění otázky

Má zaměstnanec nárok na stravenkový paušál i za odpracovaný svátek, za předpokladu, že práce ve svátek byla předem se zaměstnavatelem dohodnuta? Podle mého názoru ano. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Vrácení části nepeněžního plnění a snížení vyměřovacího základu pro sociální pojištění u zaměstnance
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Nástup na dovolenou bez souhlasu zaměstnavatele
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Cestovní náhrady
Stravenkový paušál jen u části zaměstnanců
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Občerstvení na pracovních cestách
Stravenkový paušál - prokurista
Práce přesčas o víkendu a stravné
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Kdy vydávat stravenky?
Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Cestovní náhrady - denní kurs
Strava při LVK
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Krácení stravného při pracovní cestě

Související články

Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Cestovní náhrady v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Daňové aktuality
Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady 2023
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Daňové aktuality
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů