Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu

Plné znění otázky

Je možné proplácet náhradu za užívání soukromého auta společníkovi, který je ve své firmě i jednatelem a zároveň jediným zaměstnancem, který má dohodu o provedení práce na prodej zboží?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Převedení zaměstnance na jinou práci
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Vánoční brigády

Související otázky a odpovědi

Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Změna úvazku a dovolená
Čerpání z fondu FKSP
Společník pracující na DPP a cestovní náhrady
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba
Čas strávený na cestě u DPP
Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Práce přesčas o víkendu a stravné
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Průměrný čistý výdělek z DPP
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o provedení práce a exekuce
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu

Související předpisy

§ 24. 2. zh) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 7. a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů