Práce přesčas o víkendu a stravné

Plné znění otázky

Máme zaměstnance, kteří pracují 40 hodin týdně. V sobotu pracovali mimořádně 8 hodin přesčas. Náleží jim vždy za tento přesčas stravné jako při pracovní cestě, tj. za 5-12 hod. nejméně 91 Kč, a zaměstnancům, kteří jsou z jiného města ještě cestovní náhrady? Nebo můžeme místo stravného zvolit stravenky, popř. stravenkový paušál?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Spory o mzdu za práci přesčas
Cestovní náhrady v roce 2020
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Daňové aktuality
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování

Související otázky a odpovědi

Vyplacené náhrady mzdy a daňové přiznání k DPFO
Přechod na paušální daň
Krácení dovolené
Práce přesčas ve státní svátek
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Práce přesčas a její proplacení
Práce přesčas - stanovení maximální výše
Práce ve svátek
Náhradní volno
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Minimum příplatku
Společník pracující na DPP a cestovní náhrady
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru

Související předpisy

§ 34.1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 42.1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
§ 24.2.j) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky