Cestovní náhrady

Plné znění otázky

Firma zaměstnává stavbyvedoucího, který pracuje v kanceláři i na stavbě. Na stravenku má nárok v případě, že je v kanceláři déle než 3 hodiny a zároveň nevznikne nárok na stravné při pracovní cestě (déle než 5 hodin). V kanceláři je 2 hodiny, odjede na stavbu, kde je 4 hodiny a znovu se vrátí do kanceláře, kde je do konce pracovní směny. Lze hodiny strávené v kanceláři sčítat pro nárok na stravenku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Určení základní sazby zahraničního stravného
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Daňové aktuality
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Automobil v pracovněprávních vztazích
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Evidence odpracované směny
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Kdy vydávat stravenky?
Home office a stravenky
Práce přesčas o víkendu a stravné
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Stravenka a stravné
Občerstvení na pracovních cestách
Krácení stravného
Stravenkový paušál a práce ve svátek
Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Použití soukromého vozidla zaměstnance
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Stravenkový paušál jen u části zaměstnanců

Související předpisy

§ 236 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 24. 2. j). 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů