Plné znění otázky

Zaměstnankyně podala u insolvenčního správce návrh na povolení oddlužení. Kdy máme jako plátce mzdy začít se srážkami ze mzdy? Už ve chvíli zveřejnění v insolvenčním rejstříku a srážky deponovat do rozhodnutí o schválení oddlužení nebo máme čekat až bude rozhodnuto a Usnesení o povolení oddlužení doručí insolvenční správce zaměstnavateli? Jiné zákonné srážky ze mzdy neprovádíme, na její mzdu nejsou vedeny v současné době žádné exekuce. Pokud bude mít povoleno oddlužení určenými splátkami, např. 13 000 Kč měsíčně a výše čisté mzdy nedovolí takovou splátku v některém měsíci provést z důvodu nízké čisté mzdy, provedeme tedy pouze srážku v zákonné výši tak, aby jí zůstala nezabavitelná částka a nemusíme "dlužnou splátku" vyrovnávat a převádět do dalších měsíců, ve kterých bude mít takový čistý příjem, který by dorovnání umožnil? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Zaměstnanec v exekuci
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou
Stravenky - příspěvek z FKSP
Daňové zvýhodnění na dítě
Insolvence a čistá mzda
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Srážky z odstupného při insolvenci
Výpočet splátky pro insolvenci
Insolvence zaměstnance
Insolvence
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Insolvence
Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Zaměstnanec a insolvence
Srážky - insolvence
Srážky ze mzdy po zrušení oddlužení
Insolvence - zaměstnanec
Srážky ze mzdy - čistá mzda
Insolvence + daňový bonus
Přijetí zaměstnance s exekucí
Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení

Související předpisy

595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
82/2006 Sb. o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílů půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy