Příspěvek na penjijní pojištění nepo připojištění z FKSP

Plné znění otázky

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Jedenkrát za rok, vždy v měsíci prosinci, odvádíme na účet penzijního připojištění některých našich zaměstnanců, kteří mají sjednáno příslušné penzijní připojištění částku 3 600 Kč. K této částce není zaměstnancům poskytován státní příspěvek. Proto si myslíme, že se na tyto částky nevztahuje věta z § 12 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, kde se praví: „...nejvýše však 90 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit“. Tak bychom nemohli zaměstnanci, který si spoří např. 300 Kč měsíčně, přispívat 3 600 Kč za rok, ale maximálně 3 240 Kč.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Úroky ze dvou hypotečních úvěrů
Příjem procentem - zařazení živností do výdajových paušálů
FKSP - věcné dary
Příspěvek z FKSP na penzijní připojištění
Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance
Čerpání FKSP
Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass
Rekreace z FKSP - DPH
Dárkové poukazy z FKSP
Pracovní výročí ve školství
Příspěvek na dopravu z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Zaměstnání malého rozsahu
Oprávněnost podmiňování dobou zaměstnání poskytnutí příspěvku z FKSP
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Benefity pro zaměstnance - odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň
Příjmy ze závislé činnosti - daňová uznatelnost čerpání FKSP
Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci
FKSP – příspěvek organizace na penzijní připojištění
Čerpání FKSP - vánoční přání pro důchodce
Sociální fond - čerpání

Související články

Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Odměna z dohody o provedení práce
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Za stejnou práci stejná odměna
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Kontrola zdaňování příjmů

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb