Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách

Plné znění otázky

Zaměstnancům srážíme ze mzdy podíl platby na stravenkách, tj. zaměstnavatel hradí 55 %, zbytek si hradí zaměstnanec srážkou ze mzdy. Je potřeba mít uzavřenou dohodu o srážkách ze mzdy, nebo stačí vystavit souhlas se srážkou, kterou zaměstnanec podepíše (půjde tedy jen o jednostranný úkon)? Pokud je možná jen dohoda, tak případně prosím o zdůvodnění. Dále vzhledem na změnu dovolené do 1. 1. 2021 na dovolenou v hodinách, je potřeba uvádět v pracovní smlouvě dovolenou v hodinách, nebo můžeme nadále uvádět dny? Máme pravidelný týden. rozvrh 40 hodin (8 hod/den). 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce a odstupné
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Inspekce práce a dovolená
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Zaměstnanec v exekuci
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?

Související otázky a odpovědi

Dodatek k dohodě o provedení práce
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Průměrný výdělek
Exekuce
Exekuce/odstupné
Odpovědnost účetní
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Exekuce a odstupné
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Navýšení mzdy
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Dohoda o provedení práce a exekuce
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Součinnost zaměstnavatele s exekutorem

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce