Zaměstnanecké benefity

Plné znění otázky

Společnost s r. o. poskytuje ze sociálního fondu svým zaměstnancům různé benefity. Jsou pro zaměstnance osvobozeny od daně, případně do jaké výše? Jedná se o tyto benefity: 1) Příspěvek na sportovní akce – může být zaměstnance jen divák (ligový zápas) nebo musí jít např. o startovné, kdy se zaměstnanec sportu aktivně zúčastní? 2) Sauna, masáže. 3) Příspěvek na dětský tábor dítěte zaměstnance, 4) Příspěvek na akci zaměstnancům, kterou je např. úniková hra a následná večeře, kurz vaření apod.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Daňové zvýhodnění o prázdninách
Doplatek mzdy
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy
Dotace na mzdy
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance
Profesionální předseda SVJ - externí firma (OSVČ)
Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance
Odpočty na dítě, které studovalo a již v červnu dovršilo 26 let.
Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce
Roční zúčtování - souběh zaměstnání
Čestná prohlášení při žádosti o roční zúčtování
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Odměna jednatele 2020
Stravenky a mzdový list
Výkon funkce jednatele
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Nevyplacená mzda
Spropitné do mzdy
Odměny zdravotníkům
Odvod daně při druhém zaměstnání

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Určení daňové rezidence
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů