Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost

Plné znění otázky

Česká společnost s r. o. zaměstnává lékařku, která má licenci k poskytování zdravotnických služeb ve Švédsku. Lékařka je rezidentem ČR, poskytuje online služby ze své kanceláře v ČR a občas jezdí na služební cesty do Švédska. Lékařka má uzavřenu pracovní smlouvu dle českého zákoníku práce. Údajně dle švédské legislativy, musí lékařka odvádět daň ve Švédsku nejen z práce, kterou vykoná ve Švédsku pro švédského odběratele, ale z práce, kterou vykonává pro švédského odběratele v ČR (ze služeb které poskytuje on-line ze své kanceláře v ČR). Jak postupovat při zdanění její mzdy v ČR? Tato mzda musí být zdaněna ve Švédsku, to již bylo potvrzeno. Jak má postupovat česká firma? Musí celou mzdu zdanit také v ČR, protože se jedná o pracovní vztah dle českého zákoníku práce? Nebo může požádat český finanční úřad o výjimku ze zdanění?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Výpočet mzdy
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu

Související články

Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Konsolidační balíček a mzdy
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti

Související otázky a odpovědi

Covid-nájemné, kompenzační bonus
Zařazování do platových tříd
Dotaz na příjmy ze samostatné činnosti – autorské honoráře
Příloha č. 2 Vyúčtování daně z příjmů
Podíly na zisku z Itálie
RRSP penze z Kanady
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Zvýhodnění na dítě
Zdanění příjmů ze zaměstnání z Kypru
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Sleva na manželku a dítě - cizinci
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Srážková daň a služby ze Seychel
Sleva na vyživované dítě
Zaměstnanec v EU – Slovák v ČR
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Příjmy z EU
Penzijní připojištění vyplácené z Německa - zdanění výnosů
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR

Související předpisy

9/1981 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku