Nárok na stravné - jak se počítají hodiny při ne-/nároku

Plné znění otázky

Zaměstnanci vznikl nárok na náhradní volno. Zaměstnanec odpracoval od začátku pracovní směny 1,5 hodiny, následně čerpal náhradní volno 5 hodin, vrátil se zpět a odpracoval 1,5 hodiny do konce pracovní směny. Vznikl mu nárok na stravenku a zaměstnavateli na daňový výdaj, jestliže v úhrnu byl na pracovišti 3 hodiny?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Stravování zaměstnanců
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Kontrola zdaňování příjmů
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí

Související otázky a odpovědi

Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Obědy zaměstnanců - nárok
Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné
Mobilní telefon za odměnu
Stravenkový paušál
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Stravenky
Čerpání FKSP
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
EET - převod mezi pokladnami, stravenky pro zaměstnance
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Dárková cestovní poukázka
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance

Související předpisy

§ 24. 2. j) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů