Čerpání FKSP

Plné znění otázky

Lze uhradit z FKSP návštěvu sauny? Jsme střední škola, zřízená krajem. Lze pořídit UNIŠEKY a rozdat zaměstnancům?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí

Související otázky a odpovědi

FKSP a produkty na stáří
Dárkové poukazy z FKSP
Zaměstnanecké výhody – stravování
Příspěvek na penjijní pojištění nepo připojištění z FKSP
FKSP - věcné dary
Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance
Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass
Rekreace z FKSP - DPH
Pracovní výročí ve školství
Příspěvek na dopravu z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Obědy zaměstnanců - nárok
Příjmy ze závislé činnosti - daňová uznatelnost čerpání FKSP
Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné
Mobilní telefon za odměnu
Odměna při přiznání starobního důchodu
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Čerpání z FKSP na letní dětské tábory
Stravenky - příspěvek z FKSP

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb