Plné znění otázky

Firma vyplácí stravenky zaměstnancům až po skončení měsíce, kdy ví, na kolik dní měli nárok. Je to takto správně? Nebo musí být stravenky čerpány dopředu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Kontrola zdaňování příjmů
Obliba home-office v Evropě roste
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Daňové aktuality
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Daňové aktuality
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací

Související otázky a odpovědi

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Dárková cestovní poukázka
Obědy zaměstnanců - nárok
Mobilní telefon za odměnu
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Stravenkový paušál
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Daňová uznatelnost důchodového poradenství pro zaměstnance
Daňová uznatelnost poukázek
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Zaměstnanecké benefity
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Cash car allowance - měsíční příspěvek zaměstnavatele na pořízení auta
Příspěvek na penzijní připojištění
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024

Související předpisy

§ 236. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce