Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ

Plné znění otázky

Jaké všechny podmínky musí jednatel společnosti s r. o. splnit, aby mohl obdržet stravenky a jejich příslušná část dle zákona o daních z příjmů byla daňově uznatelným nákladem? Musí sepsat smlouvu o výkonu funkce, kde sepíše, že má nárok na stravenky s tím, že musí odpracovat 3 hodiny denně a jeho pracovní doba bude např. 3 hodiny denně. Tuto smlouvu schválí valná hromada. Povede docházku, kde uvede ty dny, kdy pracuje. Za dny, které odpracuje nad 3 hodiny, náleží daňově uznatelná stravenka. Musí mít stanovenou i odměnu jednatele, tj. příjem dle § 6 zákona o daních z příjmů, aby byl považován dle zákona o daních z příjmů za zaměstnance, který tento benefit může pobírat? Může být tato odměna v minimální výši, např. od 1 Kč nebo musí být dodrženy ustanovení zákona o minimální mzdě a nejnižší zaručené mzdě, když vede docházku? Tzn. vztahují se i na jednatele s docházkou požadavky na minimální a nejnižší zaručenou mzdu? 2. Spolupracující osoba OSVČ Podnikající OSVČ má spolupracující osobu, manželku. Je nějaká možnost, aby i OSVČ a spolupracující osoba s příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů obdrželi daňově uznatelné stravenky?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Obliba home-office v Evropě roste
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Odměna z dohody o provedení práce
Stravování zaměstnanců
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Daňové aktuality
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Za stejnou práci stejná odměna

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby

Související otázky a odpovědi

Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)
EET - převod mezi pokladnami, stravenky pro zaměstnance
Jednatel a jeho cesty do sídla firmy
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Služební vozidlo k soukromému užití
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Předčasné zrušení penzijního připojištění a dopady na zdanění
Diskriminace v odměňování

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů