Ještě jednou k přiměřeným opatřením pro zaměstnance se zdravotním postižením

Vydáno: 4 minuty čtení

Již opakovaně jsme se na stránkách tohoto časopisu (v číslech 1/2022 a 4/2022) věnovali problematice přiměřených opatření pro zaměstnance se zdravotním postižením. Poukazovali jsme na to, že mnoho zaměstnanců a zaměstnavatelů o tomto institutu nemá dostatečné povědomí. Na základě rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. 2. 2023, sp. zn. 21 Cdo 2536/2022, který ve svém článku v tomto čísle rozebírá JUDr. Petr Bukovjan, jsme však zjistili, že tato povinnost zaměstnavatelů nic neříká ani soudům. Jak jinak si vysvětlit, že soudy všech úrovní ji ve svém rozhodování pominuly a Nejvyšší soud setrval na své ustálené rozhodovací praxi, která je, dle názorů autorů, v rozporu s judikaturou Soudního dvora EU vztahující se k této problematice.

Co že jsou to ta přiměřená opatření

Povinnost přijmout přiměřená opatření (slovy evropského práva přiměřené uspořádání) je zakotvena v čl. 5 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Toto ustanovení bylo do českého právního řádu transponováno do § 3 odst.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Povinný podíl za rok 2022
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti
Náhradní plnění po dvou novelách
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Problematické otázky u § 78 zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2015
Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti
Odpovědi na dotazy plátců daně
Judikatura NSS v oblasti poskytování příspěvku na OZP
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2020
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 2. část
Povinný podíl za rok 2018
Povinný podíl za rok 2019

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Invalidní důchod I. stupně
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Povinný podíl zaměstnávání OZP 2023
Náhrada mzdy během DPN
Roční přepočtený stav zaměstnanců OZP a TZP
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Malá a velká organizace
Výpočet zdravotního pojištění u osoby zdravotně znevýhodněné
Příspěvek od Úřadu práce
Náhradní plnění
Dodavatel náhradního plnění

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Převedení na jinou práci
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem