Ještě jednou k přiměřeným opatřením pro zaměstnance se zdravotním postižením

Vydáno: 4 minuty čtení

Již opakovaně jsme se na stránkách tohoto časopisu (v číslech 1/2022 a 4/2022) věnovali problematice přiměřených opatření pro zaměstnance se zdravotním postižením. Poukazovali jsme na to, že mnoho zaměstnanců a zaměstnavatelů o tomto institutu nemá dostatečné povědomí. Na základě rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. 2. 2023, sp. zn. 21 Cdo 2536/2022, který ve svém článku v tomto čísle rozebírá JUDr. Petr Bukovjan, jsme však zjistili, že tato povinnost zaměstnavatelů nic neříká ani soudům. Jak jinak si vysvětlit, že soudy všech úrovní ji ve svém rozhodování pominuly a Nejvyšší soud setrval na své ustálené rozhodovací praxi, která je, dle názorů autorů, v rozporu s judikaturou Soudního dvora EU vztahující se k této problematice.

Co že jsou to ta přiměřená opatření

Povinnost přijmout přiměřená opatření (slovy evropského práva přiměřené uspořádání) je zakotvena v čl. 5 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Toto ustanovení bylo do českého právního řádu transponováno do § 3 odst.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Povinný podíl za rok 2022
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Povinný podíl za rok 2022
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Náhradní plnění po dvou novelách
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Problematické otázky u § 78 zákona o zaměstnanosti
Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2015
Povinný podíl za rok 2016
Judikatura NSS v oblasti poskytování příspěvku na OZP
Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Odpovědi na dotazy plátců daně
Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Povinný podíl za rok 2019
Povinný podíl za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Povinný podíl za rok 2018

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Převedení na jinou práci
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Invalidní důchod I. stupně
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Roční přepočtený stav zaměstnanců OZP a TZP
Výpočet zdravotního pojištění u osoby zdravotně znevýhodněné
Malá a velká organizace
Náhrada mzdy během DPN
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Náhradní plnění
Příspěvek od Úřadu práce
Dodavatel náhradního plnění
Zaměstnávání cizinců