Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska

Plné znění otázky

Je z pohledu pracovně právního možné požadovat po zaměstnanci, aby absolvoval (dobrovolně, na základě domluvy) vzdělávací kurz mimořádného charakteru (jak obsahově, tak cenou), který by ale zasahovalo do jejich osobního volna? Je možné takovéto školení realizovat s písemným souhlasem jednotlivých zaměstnanců s tím, že nepožadují po zaměstnavateli pracovní volno s náhradou platu za dobu strávenou ve výuce? Jedná se o akreditovaný kurz s celostátní působností s rozsahem 24 hodin, kurz je ukončen osvědčením o absolvování. Ještě chci upozornit na skutečnost, že v organizaci jsou aktivní odbory, potřebujeme jejich souhlas?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Druhá dohoda o provedení práce
Kvalifikační dohoda
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Rekvalifikace u zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Odměny pro členy výboru po skončení volebního období
Odměna za práci
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Dvě odborové organizace
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli

Související články

Vzdělávání zaměstnanců
Virtuální realita a další trendy ve vzdělávání zaměstnanců
Zásady efektivního vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jak rozvíjet měkké dovednosti
Life management
Kvalifikační dohoda
Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků
Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání
Osobní efektivita: proč je důležitá a jak ji rozvíjet
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Proč a jak koučovat sebe sama
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Odměňování zaměstnanců
Mentální zdraví zaměstnanců
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru

Související pracovní situace

Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce