Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska

Plné znění otázky

Je z pohledu pracovně právního možné požadovat po zaměstnanci, aby absolvoval (dobrovolně, na základě domluvy) vzdělávací kurz mimořádného charakteru (jak obsahově, tak cenou), který by ale zasahovalo do jejich osobního volna? Je možné takovéto školení realizovat s písemným souhlasem jednotlivých zaměstnanců s tím, že nepožadují po zaměstnavateli pracovní volno s náhradou platu za dobu strávenou ve výuce? Jedná se o akreditovaný kurz s celostátní působností s rozsahem 24 hodin, kurz je ukončen osvědčením o absolvování. Ještě chci upozornit na skutečnost, že v organizaci jsou aktivní odbory, potřebujeme jejich souhlas?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zásady efektivního vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích
Jak rozvíjet měkké dovednosti
Vzdělávání zaměstnanců
Virtuální realita a další trendy ve vzdělávání zaměstnanců
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Osobní efektivita: proč je důležitá a jak ji rozvíjet
Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků
Kvalifikační dohoda
Life management
Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání
Proč a jak koučovat sebe sama
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Odměňování zaměstnanců
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Mentální zdraví zaměstnanců
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

Související otázky a odpovědi

Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Druhá dohoda o provedení práce
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Rekvalifikace u zaměstnavatele
Kvalifikační dohoda
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
Zaměstnanecké výhody – stravování
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Nepeněžní poukázka při životním výročí od1. 1. 2024 pro volnočasové aktivity - osvobození od daně z příjmů
Úrazové pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Stravenky nad limit 70% horního limitu stravného - nedaňové výdaje zaměstnavatele
Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Kompenzace sick days
Odměny pro členy výboru po skončení volebního období
Odměna za práci
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce