Invalidní důchod I. stupně

Plné znění otázky

Zaměstnanec pobírá již několik let invalidní důchod pro invaliditu I. stupně. Při nástupu do zaměstnání nám to zatajil, zjistili jsme to až při kontrole z OSSZ. Poté doložil rozhodnutí o invaliditě, kde má uvedeno, že jeho pracovní schopnost dlouhodobě poklesla o 35 % s tím, že je soustavnou výdělečnou činnost schopen vykonávat jen s podstatně nižšími nároky na fyzické, duševní a smyslové schopnosti. Závodní lékař ho ale uznal při vstupní prohlídce zdravotně způsobilým. Je zaměstnanec povinen při nástupu nahlásit, že invalidní důchod pobírá? Dosud pracoval na zkrácený úvazek, od 1. 9. 2022 by měl nastoupit na plný úvazek. Nejsme si jisti, zda ho můžeme na plný úvazek nyní zaměstnat.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné

Související články

Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti
Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Ještě jednou k přiměřeným opatřením pro zaměstnance se zdravotním postižením
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Odpovědi na dotazy plátců daně
Náhradní plnění po dvou novelách
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2022
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2015
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené - ošetřovné při uzavření školských zařízení kvůli covid-19
ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50
Přehled OSSZ a ZP
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
DPP - vstupní prohlídka
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Výpočet zdravotního pojištění u osoby zdravotně znevýhodněné
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Náhrada mzdy během DPN
Malá a velká organizace
Roční přepočtený stav zaměstnanců OZP a TZP
Povinný podíl zaměstnávání OZP 2023

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
435/2004 Sb. o zaměstnanosti