Výpočet dovolené v roce 2021

Plné znění otázky

Žádáme o stanovisko k výpočtu nároku na dovolenou v roce 2021 při zameškané době (dle § 216 zákoníku práce) delší než dvacetinásobek stanovené týdenní pracovní doby. Jedná se nám o skutečnost, zda se do propočtu nároku na dovolenou zahrnují pouze celé násobky odpracované stanovené týdenní pracovní doby (jako u poměrné části dovolené) nebo se počítá i desetinnými místy. Příklad: Pracovní poměr trvající celý kalendářní rok, stanovená týdenní pracovní doba (TPD) 40 hodin: • Odpracováno 1232 hodin • Dočasná pracovní neschopnost od ledna do května 2021 - celkem 856 hodin • Výpočet: Počet hodin dovolené = (odpracovaná doba + 800 hod. překážek)/TPD x TPD/52 x výměra dovolené • tj.: (1232 + 800)/40 x 40/52 x 5 = 50,8 x 40/52 x 5 Použije se při výpočtu CELÝ násobek odpracované stanovené TPD, jako v případě výpočtu poměrné části dovolené (tedy 50, výpočet uvedený pod písm. a)) nebo včetně desetinného místa (tedy 50,8)? a. (1232+ 800)/40 = 50,8, tj 50 celých TPD počet hodin dovolené = 40/52 x 50 x 5 = 192,30 b. (1232+ 800)/40 = 50,8 počet hodin dovolené = 40/52 x 50,8 x 5= 195,38. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas

Související články

Nárok na dovolenou
Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Otázky a odpovědi k dovolené
Nová právní úprava dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU

Související otázky a odpovědi

Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy
Kurzy u pracovní cesty a vyúčtování
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou
Dovolená před nástupem na mateřskou dovolenou
Nástup na druhou mateřskou dovolenou a nárok na dovolené
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Nárok na dovolenou za rok 2022 (MD a změna úvazku)
Nárok na dovolenou muže na MD
Výpočet dovolené dle nástupu během roku
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Dovolená 2021
Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2021
Čerpání dovolené v roce 2021
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Dovolená zaměstnance po výkonu veřejné funkce
Nárok na dovolenou po neplaceném volnu RD
Posouzení OČR pro účely výpočtu dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Čerpání dovolené v rozsahu kratším než 1/2 směny

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony