Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty

Plné znění otázky

1) Zaměstnanec jel služebním automobilem na zahraniční pracovní cestu, kdy v pondělí překročil hranice do Německa ve 13 hod., ale jel spát do ČR (těsně za hranice, nikoliv domů, místo výkonu má Prahu) a zpět překročil do ČR ve 20 hod. stejný den. Znovu jel v úterý a to překročil znovu hranice do Německa v 10 hod. a do ČR znovu v 16 hod. Takto mu bylo zaměstnavatelem schváleno - je to řidič a vezl zaměstnance na akci a druhý den je nabíral zpět. Má nárok i na tuzemskou pracovní cestu a případně za jaké hodiny? A posuzuje se jako jedna zahraniční pracovní cesta, nebo za každý den zvlášť?

2) Pokud zaměstnanec směnil ve směnárně zálohu ještě v ČR před zahájením cesty na měnu země, kam jede, tedy zálohu dostal v pondělí, ve středu ve směnárně směnil EUR na NOR a na cestu nastoupil v pátek. Jakým kurzem spočítat doklady v NOR měně na EUR (měna ve které je záloha)? Kurzem ze směnárny z ČR anebo kurzem k datu zálohy?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Určení základní sazby zahraničního stravného
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přerušení pracovní cesty
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Daňové aktuality
Zahraniční pracovní cesty
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související otázky a odpovědi

Náklady na stravování při pracovní cestě
Cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravné - cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Krácení stravného - zahraniční cesta
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Cestovní náhrady - dlouhodobý pronájem bytu
Cestovní náhrady - denní kurs
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs
Cestovní náhrady jednatele

Související předpisy

§ 170, 183, 184 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce