Stravné - cestovní náhrady

Plné znění otázky

Pokud vyšlu zaměstnance na celý měsíc na služební cestu, má nárok na stravné i o víkendech, ačkoliv v tyto dny nepracoval? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Určení základní sazby zahraničního stravného
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Daňové aktuality
Zahraniční pracovní cesty
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty
Náklady na stravování při pracovní cestě
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Cestovní náhrady - dlouhodobý pronájem bytu
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Zahraniční služební cesta, zahraniční stravné plus stravenka v jeden den
Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs
Cestovní náhrady jednatele
Krácení stravného - zahraniční cesta
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Tuzemské stravné u OSVČ
Vyslání na pracovní cestu do místa bydliště

Související předpisy

§ 153. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce