Cestovní náhrady - dlouhodobý pronájem bytu

Plné znění otázky

Zaměstnanec je dlouhodobě vyslán na služební cestu do jiného města v ČR. Zvažujeme pronájem bytu např. na 6 měsíců, abychom snížili náklady. Je možné dát náklady spojené s pronájmem bytu dát do cestovního příkazu? Je toto omezené nějakou částkou, kolik můžeme "proplácet" na pronájem takového bytu měsíčně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Zahraniční pracovní cesty
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Cestovní náhrady v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Daňové aktuality
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady jednatelů
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Určení základní sazby zahraničního stravného

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Stravné - cestovní náhrady
Přerušení pracovní cesty
Náklady na stravování při pracovní cestě
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty
Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs
Cestovní náhrady jednatele
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Cestovní náhrady - denní kurs
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Cestovné jednatele
Krácení stravného - zahraniční cesta

Související předpisy

§ 24. 2. k) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 9. j) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů