Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019

Plné znění otázky

Zaměstnanec neoznámil zaměstnavateli narození dítěte v lednu v roce 2019 (o roční zúčtování zažádal, ale narození dítěte neuvedl). Roční zúčtování daně za rok 2019 již bylo v roce 2020 provedeno. Nyní v červnu zaměstnavateli poslal rodný list dítěte spolu s čestným prohlášením manželky, že daňové zvýhodnění v roce 2019 neuplaňovala. Je možné zažádat o daňový bonus podáním daňového přiznání za rok 2019 na finanční úřad? S tím, že by se k daňovému přiznání přiložilo potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019, kde by bylo vidět, že roční zúčtování bylo provedeno, ale daňový bonus vyplacen nebyl? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňový bonus a pojetí čisté mzdy u srážek ze mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené v roce 2021
Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy
Kurzy u pracovní cesty a vyúčtování
Bonusy
Daňový bonus může být z DPP
Odpočet na dítě ve střídavé péči
Daňové zvýhodnění na studenta vysoké školy
Daňové zvýhodnění na dvě děti
Bonus na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění - děti ve střídavé péči
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění - potvrzení druhého z poplatníků
Sleva na dítě
Exekuce a pěstounství
Sleva na dítě při paušálu § 7 a skutečných výdajích v § 9
Sleva na dítě v přiznání
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti
Sleva na dítě
Svěření do péče a daňové zvýhodnění

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů