Úroky ze dvou hypotečních úvěrů

Plné znění otázky

V jaké výši si může poplatník za r. 2019 odečíst zaplacené úroky z hypotečního úvěru v následující situaci: Několik let je vlastníkem bytu, ve které bydlí a letos si koupil ještě rodinný dům. Vlastní tedy současně dvě nemovitosti, v první bydlí od ledna do září, druhou pro své vlastní bydlení upravuje. Začátkem října se přestěhuje do druhé nemovitosti (rodinného domu), ale první stále vlastní a nechává pro bydlení svých dětí, popř. pronájmu. Z obou hypotečních úvěrů obdrží potvrzení o zaplacených úrocích za r. 2019. V jaké výši mu mohu úroky zaplacené v r. 2019 odečíst od základu daně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část

Související otázky a odpovědi

Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Příjem procentem - zařazení živností do výdajových paušálů
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Uplatnění úroku z hypotečního úvěru
Odpočet úroků z hypotéky
Roční zúčtování daní
Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Daňové přiznání/roční zúčtování
Pracovní úraz a roční zúčtování
Neuplatněná sleva na manželku
Úroky z úvěru v ročním zúčtování na koupi bytu a dalších pozemků
Roční zúčtování daně zaměstnanců ze Slovenska
Člen družstva - nezaměstnanec a daň z příjmu
Roční zúčtování a odpočet úroků
Roční zúčtování daně - odpočet úroků z úvěru
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Roční zúčtování daně z příjmu
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Hypotéka druh - družka

Související předpisy

§ 15.4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů