Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele

Plné znění otázky

Zaměstnavatel platil příspěvky na soukromé životní pojištění zaměstnancům u jedné pojišťovny několik let. V roce 2019 zaměstnanci zrušili tyto životní pojistky a všechny peníze z těchto pojistek si nechali převést na nové životní pojištění zřízené u jiné pojišťovny (zaměstnavatel jim nyní přispívá dále, ale již na pojistku u nové pojišťovny). Nyní zaměstnancům nová pojišťovna zaslala potvrzení k možnému odpočtu z daní o pojistném zaplacené poplatníkem na soukromé životní pojištění v roce 2019, které zahrnuje i částku převedenou z pojistky u ČP (kterou jim původně u staré pojišťovny naspořil zaměstnavatel). Jak se bude sestavovat daňové přiznání za rok 2019? Peníze při zrušení pojistky u ČP byly převedeny na jinou pojistnou smlouvu, podle § 15m odst. 6 ZDP, tím by se výplata pojistného (převod peněz na jinou smlouvu) neměla dodaňovat v § 10 ZDP. Ale má pak zaměstnanec nárok na uplatnění potvrzení do daní 2019 od nové pojišťovny, když potvrzení o zaplacení obsahuje částku i od zaměstnavatele (převod ze staré pojišťovny), nová pojišťovna se na to dívá jako na mimořádný vklad zaměstnance.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část

Související otázky a odpovědi

Úroky ze dvou hypotečních úvěrů
Příjem procentem - zařazení živností do výdajových paušálů
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Roční zúčtování daní
Pracovní úraz a roční zúčtování
Neuplatněná sleva na manželku
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Nárok na daňový bonus
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Roční zúčtování daně za rok 2021
Daňové přiznání/roční zúčtování
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Roční zúčtování daně zaměstnanců ze Slovenska
Člen družstva - nezaměstnanec a daň z příjmu
Roční zúčtování a odpočet úroků
Úroky ze dvou hypotečních úvěrů
Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Roční zúčtování daně - odpočet úroků z úvěru

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů