Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí

Plné znění otázky

Jako pracovní agentura, vysíláme svoje zaměstnance pracovat na zakázkách v Norsku. Zaměstnanci jsou odměňování hodinovou sazbou dle norských předpisů, zdaňováni daní ze závislé činnosti jsou v ČR. Norská firma hradí za tyto zaměstnance daně v Norsku, nám je strhává proti naší fakturaci. Jak si můžeme tyto daně uplatnit do svých nákladů? Norský finanční úřad nám zaslal vyúčtování těchto daní, kde je evidován měsíčně předpis této daně a její úhrada. Toto potvrzení zní na naši firmu, nikoliv na jednotlivé zaměstnance.

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Mezinárodní pronájem pracovní síly
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co přináší novela zákoníku práce
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Zaměstnávání cizinců v České republice
Vybrané otázky přeshraničního vysílání pracovníků
Fáze kontroly, 1. část
Fáze kontroly, 2. část
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Fáze kontroly, 3. část
Podpora v nezaměstnanosti a průměrná mzda v národním hospodářství
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Vyslaný zaměstnanec
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Obchodní zástupci na Slovensku
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Příjmy ze zahraničí
Zahraniční pracovník s bydlištěm v ČR pracuje pro firmu EU v ČR
Pojistné jednatele nerezidenta
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Sleva na vyživované dítě
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost

Související předpisy

121/2005 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
§ 2, 6, 38f, 38g zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů