Pojistné jednatele nerezidenta

Plné znění otázky

Jednatel s. r. o., nerezident, OSVČ v Polsku, se chce zaměstnat na základě smlouvy o výkonu funkce. Tuto mzdu budeme zdaňovat srážkovou daní dle ve výši 15% dle § 36 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Jak je to s pojistným? V odpovědi na dotaz ID č. 16893 je uvedeno, že takový příjem nepodléhá odvodům sociální a zdravotního pojištění. Není tedy třeba dále řešit příslušnost sociálního a zdravotního pojištění, neboť odměna jednatele – daňového nerezidenta - pojistnému nepodléhá. Můžete prosím podat odkaz na zákon, paragraf, ze kterého tvrzení vychází? Má vliv na pojistné, zda je jednatel nerezident OSVČ v jiném členském státě nebo je v jiném členském státě zaměstnán?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Příprava zákona o zahraniční službě
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Náležitosti mzdového listu
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Opět aktuální souběh funkcí
Jednání za právnickou osobu s kolektivním statutárním orgánem vůči zaměstnancům
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019

Související otázky a odpovědi

Příjmy ze zahraničí
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Odměňování cizinců jako jednatelů s. r. o.
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Vyslaný zaměstnanec
Zahraniční pracovník s bydlištěm v ČR pracuje pro firmu EU v ČR
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR
Obchodní zástupci na Slovensku
Daň z příjmů - důchodce
Odměna jednatele a zdravotní pojištění
Odměna podle smlouvy o výkonu funkce jednatele a rodičovská dovolená
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Odvod pojistného do zahraničí
Benefity pro jednatele
Irský pilot v České republice
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska

Související předpisy

102/2012 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
§ 2.3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6, 22, 36, 37 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů