Příjmy ze zahraničí

Plné znění otázky

Český občan je zaměstnancem společnosti z 3. země jako obchodní zástupce působící na území České republiky, zahraniční společnost zde nemá žádnou provozovnu ani pobočku. Vzniká jemu jako osobě nějaká povinnost vůči českému finančnímu úřadu? Bude mzdu ze zahraniční firmy, která mu chodí na bankovní účet, ještě nějak danit v ČR? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Náležitosti mzdového listu
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Opět aktuální souběh funkcí
Jednání za právnickou osobu s kolektivním statutárním orgánem vůči zaměstnancům
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Pojistné jednatele nerezidenta
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Vyslaný zaměstnanec
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Obchodní zástupci na Slovensku
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Zahraniční pracovník s bydlištěm v ČR pracuje pro firmu EU v ČR
Závislá činnost na Slovensku
Daňový nerezident ČR
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou
Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Zdanění příjmů z USA - student
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění

Související předpisy

§ 2. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 22, 38, 38c, 38g zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 22. 1. c) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38 odst. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38a zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů