Kritérium dopravní dosažitelnosti při zprostředkování vhodného zaměstnání

Vydáno: 18 minut čtení

Cílem článku je na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu upozornit na problematickou oblast zprostředkování vhodného zaměstnání vztahující se ke kritériu dopravní dostupnosti, když je vždy nutné ze strany úřadu práce, který dané zaměstnání posoudí jako vhodné, aby individuálně vyhodnotil podmínky dopravní dosažitelnosti zaměstnání s ohledem na objektivní a subjektivní okolnosti případu.

Primárně bude daná problematika souviset s ustanovením § 20 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, které určuje podmínky vhodného zaměstnání, přičemž písm. d) uvedeného ustanovení obsahuje řadu neurčitých právních pojmů, když se článek dotýká kritéria dopravní dosažitelnosti:

㤠20

(1) Fyzická osoba má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání. Vhodným zaměstnáním, pokud tento zákon nestanoví jinak, je zaměstnání

a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,

c) které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a

d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.“

V prvním případě posuzovaném Nejvyšším správním soudem se jednalo o situaci, kdy uchazeč o zaměstnání odmítl zaměstnání zprostředkované úřadem práce z důvodu špatné dopravní dosažitelnosti. Takové jednání uchazeče o zaměstnání bylo důvodem k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, když takové jednání bylo dle ust. § 30 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti kvalifikováno jako odmítnutí zaměstnání bez vážného důvodu. Uchazeč o zaměstnání (dále také „účastník řízení“ či „žalobce“) s rozhodnutím úřadu práce nesouhlasil a podal proti rozhodnutí včasné odvolání, kterému Ministerstvo práce a sociálních věcí jako odvolací orgán (dále také „stěžovatel“) nevyhovělo, odvolání účastníka správního řízení podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu zamítlo a rozhodnutí úřadu práce jako prvoinstančního správního orgánu potvrdilo. Předmětem posouzení správních orgánů obou stupňů, respektive důvodů pro vyřazení uchazeče o zaměstnání, byla skutečnost, že odmítl nastoupit do zaměs

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Jak to tedy je s povinností uchazeče o zaměstnání dostavit se na stanovený termín na úřad práce?
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Význam soustavné přípravy na budoucí povolání v určitých oblastech zákona o zaměstnanosti
Podpora v nezaměstnanosti a průměrná mzda v národním hospodářství
Jak to tedy je s povinností uchazeče o zaměstnání dostavit se na stanovený termín na úřad práce?
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce
Změny důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům

Související otázky a odpovědi

Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Dočasné přidělení zaměstnance
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Dodavatel náhradního plnění
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Pojistné zahraničního zaměstnance

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
500/2004 Sb. správní řád
262/2006 Sb., zákoník práce

Související judikáty

Zaměstnavatel; zaměstnanec; zaměstnanost; dokazování