Zaměstnanec - Bulhar - nerezident

Plné znění otázky

V naší společnosti (česká s. r. o.) pracuje jako řidič nákladního automobilu zaměstnanec - Bulhar. Vzhledem ke skutečnosti, že má trvalé bydliště v Bulharsku a žije zde i jeho rodina a děti, se domnívám, že je daňový nerezident ČR a je daňový rezident v Bulharsku (v ČR bydlení nemá, jezdí zde jen za prací).

1) Pokud nám tento zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka, může u nás uplatnit základní slevu na poplatníka? Budeme odvádět zálohovou daň - je to správně?

2) Má povinnosti podat po skončení roku daňové přiznání v ČR nebo v Bulharsku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Mezinárodní pronájem pracovní síly
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Výkon nelegální práce cizinci
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Obchodní zástupci na Slovensku
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Vyslaný zaměstnanec
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Fiktivní pojištění - EU
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Roční zúčtování
Pojistné zahraničního zaměstnance
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Pracovní poměr v zemi EU + DPP v ČR
Daňové zvýhodnění na dítě cizinců
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Příjmy ze zahraničí

Související předpisy

203/1999 Sb. o sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
§ 6, 35ba, 38g, 38h, 38ch, 38j, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů