Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku

Plné znění otázky

Jsme česká firma, daňový rezident ČR, a plánujeme zaměstnat na Slovensku zaměstnance, občana SR, místo výkonu práce také SR. Jaké povinnosti máme vůči SR z hlediska daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance a odvodů za zaměstnavatele? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Závislá činnost a SZDZ
Zrušení povolení k pobytu cizince
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost

Související články

Mezinárodní pronájem pracovní síly
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců

Související otázky a odpovědi

Obchodní zástupci na Slovensku
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Pojistné zahraničního zaměstnance
Vyslaný zaměstnanec
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění
Pojistné jednatele nerezidenta
Daňové zvýhodnění na dítě cizinců
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Fiktivní pojištění - EU
Roční zúčtování
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Příjmy ze zahraničí

Související předpisy

100/2003 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
586/1992 Sb. o daních z příjmů