OSVČ - podnikání a vyslání v rámci Evropské unie

Vydáno: 11 minut čtení

Jestliže se občan České republiky rozhodne vycestovat do některého z členských států Evropské unie, nastávají mu nové povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení. Stejně tak při návratu do České republiky je nutné splnit veškeré povinnosti k českým institucím sociálního zabezpečení.

Sociální zabezpečení migrujících osob upravují na evropské úrovni dva základní právní předpisy:

  1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a
  2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004 (pro oba právní předpisy budu dále používat pojem „Nařízení“),

obě ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012.

S účinností od 1. 4. 2012 se tato Nařízení vztahují na občany a instituce ze Švýcarska a od 1. 6. 2012 jsou aplikována i vůči Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku.

Tato Nařízení představují základní a závazné normy, které jsou postaveny nad národní právní předpisy jednotlivých států. V případě potřeby lze text Nařízení nalézt například na webových stránkách Kanceláře zdravotního pojištění z. s. (www.kancelarzp.cz).

Součinnost s českými institucemi

Rozhodne-li se český občan pro výkon samostatné výdělečné činnosti v některém z členských států, podléh

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Co nového v oblasti právní úpravy přeshraničního vysílání zaměstnanců
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Vysílání cizinců v rámci poskytování služeb
Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa
Aktuální aspekty vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb
Institut vyslání a zdravotní pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy II.
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Finsko, Řecko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Chorvatsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Belgie, Polsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Německo, Rakousko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Francie, Nizozemsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Lucembursko, Itálie
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Portugalsko, Lotyšsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - speciál
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co přináší novela zákoníku práce
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České
Novela zákoníku práce - k vysílání zaměstnanců podruhé
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Kypr, Španělsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko

Související otázky a odpovědi

Formulář A1
Vyslaný zaměstnanec
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Formulář A1
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Povinný podíl zaměstnávání OZP 2023
Zaměstnání cizince na DPP
Agenturní zaměstnanci
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Invalidní důchod I. stupně
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny

Související předpisy

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře