Novela zákoníku práce - k vysílání zaměstnanců podruhé

Vydáno: 17 minut čtení

Současně s aktuální novelou zákoníku práce proběhla i transpoziční novela směrnice Evropského parlamentu a Rady o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Změny budou mít dopad na náročnost ověřování podmínek, za nichž jsou odměňováni zaměstnanci přijímající firmy, a mohou se projevit i zvýšením nákladů na vyslání zaměstnance.

O obsahu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (dále jen „směrnice 2018/957“), a o chystané transpoziční novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jsme vás již informovali ve vydání časopisu Práce a mzda č. 10/2019. S blížícím se koncem lhůty pro transpozici, která uplyne dne 30. 7. 2020, a s blížící se účinností transpoziční novely zákoníku práce jsme se rozhodli znovu shrnout podstatu vysílání zaměstnanců v rámci přeshraničního poskytování služeb, krátce připomenout ty nejzásadnější změny, které nová úprava přinese, vyjádřit se k některým praktickým aspektům vysílání a objasnit některá nejasná místa v právních předpisech. V neposlední řadě se krátce podíváme, jakými pravidly se při vysílání budou muset čeští zaměstnavatelé řídit u našich slovenských sousedů.

Proč vlastně máme pravidla vysílání v rámci EU

Vnitřní trh EU stojí na volném pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu – členské státy zásadně nesmí přijímat opatření, která by tuto volnost omezovala. Volný vnitřní trh ve spojení s existujícími nerovnostmi mezi členskými státy (co se týče životního standardu a pracovních podmínek) by však bez jakékoliv regulace vyústil ve zneužívání levné pracovní síly, kterou poskytují zaměstnavatelé ze „zaostalejších“ členských států, zaměstnavateli ze států „vyspělejších“ (neboť pracovní poměr a podmínky, za kterých vyslaný zaměstnanec vykonává práci, se zásadně nadále řídí právem vysílajícího státu, ze kterého je vyslán, nikoliv právem hostitelského státu, do kterého je vyslán).Takový stav současně jednak zbavuje vyslané zaměstnance nároků, které by jinak měli, kdyby byli trvalou součástí pracovní síly daného hostitels

Související dokumenty

Související články

Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České
Co nového v oblasti právní úpravy přeshraničního vysílání zaměstnanců
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Vybrané otázky přeshraničního vysílání pracovníků
Aktuální aspekty vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb
Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa
Vysílání cizinců v rámci poskytování služeb
Co přináší novela zákoníku práce
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy II.
Institut vyslání a zdravotní pojištění
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České
Novela zákoníku práce stručně v bodech
OSVČ - podnikání a vyslání v rámci Evropské unie
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Německo, Rakousko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Francie, Nizozemsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Lucembursko, Itálie
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Portugalsko, Lotyšsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Kypr, Španělsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Finsko, Řecko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Chorvatsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Belgie, Polsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - speciál
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Související pracovní situace

Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené

Související otázky a odpovědi

Vyslaný zaměstnanec
Formulář A1
Formulář A1
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Dodavatel náhradního plnění
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Volný vstup na trh práce - cizinec
Změna občanství během pracovního poměru
Ukrajinští zaměstnanci – problematika evidence jednotného čísla na OSSZ
Zaměstnávání cizinců
Dočasné přidělení zaměstnance