Sociální pojištění OSVČ poskytující služby v cizině

Plné znění otázky

OSVČ letecký mechanik poskytuje své služby různě po světě. Bydliště má v ČR, rodinu má v ČR, vedení daňové evidence má v ČR, avšak zatím nevykonává činnost mechanika v ČR. Podle 14 článku nařízení Evropského parlamentu č. 2009R0987 (a potažmo nařízení ES č. 883/2004) se určí jako příslušný členský stát pro sociální pojištění ten, kde je větší podíl než 25% u daného kriteria. Je možné využít kritérium „doba strávená v ČR“ - kdy by důkazem byl soupis dnů, kdy nebyl v cizině?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti

Související otázky a odpovědi

Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Zdanění krátkodobého pronájmu
Druhá dohoda o provedení práce
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Zdanění a odvody ze mzdy zaměstnance
Příjmy z Chorvatska
Příjem na základě pracovní smlouvy
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Příjmy z EU a DPFO
Dohoda o provedení práce - slovenský student do 10 000 Kč
Zdanění příjmu z USA
Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka
Zdanění důchodu z Rakouska
Rezident x nerezident ČR
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Daňový nerezident
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Závislá činnost, odvody v ČR a EU
Závislá činnost na Slovensku
Daňový nerezident ČR
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění