Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023

Vydáno: 13 minut čtení

Podle ministerstva zdravotnictví je cílem návrhu odstranění aplikačních nedostatků u vstupních, periodických a mimořádných pracovnělékařských prohlídek s tím, že jsou nově nastavena pravidla při zajišťování vstupních a periodických prohlídek zaměstnavatelem.

V minulých dnech proběhlo připomínkové řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 79/2013 Sb.“).

Obecná povinnost pro zaměstnavatele při zajišťování vstupní a periodické pracovnělékařské prohlídky je návrhem přenesena do dobrovolné roviny, a to u prací v nerizikových kategoriích, u prací, které nespadají do profesních rizik (dříve „rizik ohrožení zdraví“) a u prací, u nichž nejsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Návrh vyhlášky je také v souladu s návrhem vyhlášky ministerstva zdravotnictví, která má nahradit současnou vyhlášku č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy s tím, že je navrženo do přílohy vyhlášky definovat nové profesní riziko, kterým má být „řízení drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a práce osob provádějících ostatní činnosti pro provozování dráhy a drážní dopravy s výjimkou strojvedoucích a zaměstnanců vykonávajících administrativní činnosti“. Podle této vyhlášky

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Doručování písemností
Doručování písemností
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Co přináší novela zákoníku práce
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Cesta do zaměstnání
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Přestávky v práci
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Lékařské prohlídky žáků a studentů SŠ a VOŠ v souvislosti s praktickou výukou na pracovišti

Související předpisy

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
101/1995 Sb. , kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené

Související komentovaná judikatura

Povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
Návrh na přezkoumání lékařského posudku a překážka v práci

Související otázky a odpovědi

Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Bezpečnostní listy na pracovišti
Frekvence lékařských prohlídek
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Zaměstnávání žáka
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
Vstupní pracovně lékařská prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce