Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část

Vydáno: 19 minut čtení

O novinkách v oblasti BOZP se můžeme pravidelně dočítat nejen v tomto časopise, ale také se je dozvídat na nejrůznějších vzdělávacích akcích, seminářích či diskusních fórech. Ačkoli bylo těchto informací v poslední době poměrně dost, přesto se některé zajímavé novinky do všeobecného povědomí doposud příliš nedostaly. Lépe řečeno je patrně zaregistrovali pouze ti „bezpečáci“, kteří se o tu či onu oblast zajímají detailněji. Hloubavému čtenáři se nejspíš v tento moment vloudí na mysl všetečná otázka, co že to mám vlastně na mysli? Má odpověď bude ale poněkud šalamounská: kvalifikace – školy – šatny. Pokud Vás takto laděná odpověď neuspokojila, v což i doufám, pak se začtěte do následujících řádek. V tomto článku se věnuji prvnímu z uvedených témat, a to kvalifikaci.

Vzdělávání jako základ znalostní společnosti

První novinkou, o kterou bych se rád s čtenáři časopisu BHP podělil, se týká profesního vzdělávání osob působících v BOZP. Určitě nikdo rozumný dnes ani na okamžik nezapochybuje o potřebě průběžně se vzdělávat. Platí to prakticky ve všech oborech lidské činnosti, které jsou založeny na znalostech. BOZP tedy nevyjímaje. Možná si čtenáři v tomto ohledu vzpomenou na můj rozhovor otištěný v BHP č. 2/2021, v němž jsem se zamýšlel nad stávající úrovní vzdělávání v oboru BOZP. Přimlouval jsem se za to, aby vznikl určitý systém celoživotního vzdělávání „bezpečáků“, který by umožňoval těmto lidem průběžně získávat nové poznatky nebo si prohlubovat znalosti již nabyté. BOZP je obor velmi živý – právní předpisy a technické normy se neustále mění, přibývá informací o nových rizicích, jakož i o možnostech ochrany zdraví zaměstnanců před jejich účinky, řeší se nejrůznější kasuistiky, analyzují judikáty atd. atd. Je toho opravdu hodně, co by měl každý dobrý „bezpečák“ znát, co by měl sledovat a průběžně se učit. Agenda BOZP totiž není jako jízda autem po silnici, pro kterou řidiči v podstatě stačí pouze se naučit pravidla silničního provozu a osvojit si základní jízdní dovednosti. Práce „bezpečáka“ rozhodně nepatří ani mezi běžná povolání, nýbrž je to výzva, v níž mohou bezesporu uspět jen ti nejschopnější.

Ve svém rozhovoru jsem se zmiňoval také o tom, že se mi příliš nezamlouvá dnešní stav, kdy po složení zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik u řady „bezpečáků“ nastává, z pohledu dalšího vzdělávání, jakési „mrtvé období“. Během něho totiž tito lidé fungují s pocitem sebeuspokojení, že už vše znají a nemusejí se dále vzdělávat. Navíc ověření jejich teoretických znalostí nastane až za dalších pět let, tak proč se zbytečně namáhat. Toto ale není myšlení hodné 21. století. Všichni, bez ohledu na věk, by si měli uvědomit, že jedinou alternativou osobního i celospolečenského úspěchu bude v blízké budoucnosti jedině takzvaná znalostní společnost. Podle výkladového slovníku Národního pedagogického institutu ČR představuje znalostní společnost mezinárodně uznávanou a prosazovanou koncepci, podle níž dalš&iac

Související dokumenty

Související články

Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Řidiči referenti a jejich školení
Školení založené na kompetencích
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Mladí lidé a BOZP
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Jaké je (bude) nové vedení Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP

Související předpisy

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Související otázky a odpovědi

Povinné školení řidičů
Profesní způsobilost řidiče
OSVČ a bezpečnost práce
Platnost slovenských revizí
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Pracovní smlouva odborný zástupce
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Externí vedoucí pracovník