Daňový nerezident ČR

Plné znění otázky

Občan ČR pracuje ČR od 1. 1.-11. 1.2015. Za toto období dosáhl příjmu 17 000 Kč, uplatňoval odpočet na jedno dítě a byla mu odvedena záloha na dani. Od 12.1.15 pracuje pouze ve Švýcarsku, kde také bydlí. Do ČR jezdí je na několik dní v roce. Splňuje tedy definici daňový nerezident ČR. 1. Musí podávat daňové přiznání v ČR a zdaňovat zde i příjmy ze Švýcarska? Pokud ano, jakým způsobem? 2. Pokud nemusí podávat zde daňové přiznání, ale bude chtít vrátit odvedenou daň z pracovního poměru do 11. 1. a uplatnit si odpočet na dítě za 1/15, lze udat do daňového přiznání jen příjmy z ČR?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Půjčka synovi
Antivirus C - prominutí pojistného
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Zdanění příjmů z USA - student
Zdanění zahraničních příjmů
Zdanění příjmů ze zahraničí v ČR
Zdanění příjmů ze závislé činnosti v USA a příjmů z nájmu v ČR
Příjmy z Chorvatska
Příjmy z EU a DPFO
Zdanění důchodu z Rakouska
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Daňový nerezident
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Závislá činnost na Slovensku
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí
Vyloučení dvojího zdanění příjmů dle § 38f ZDP
Zdanění příjmů z Německa
Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou
Český občan podniká v USA
Práce OSVČ na území EU delší než 183 dnů v roce

Související předpisy

§ 35c. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38g. 2 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů